Στο e shop της Ampulla σας προσφέρει:

  • Ταχύτητα στην εγκριτική διαδικασία και τη διεκπεραίωση των παραγγελιών
  • Αυτοματοποιημένη διαχείριση επαναλαμβανόμενων αγορών
  • Αποδοχή και εκμετάλλευση των προσφορών
  • Αποτελεσματικότερη διαχείριση της πληροφορίας
  • Ιχνηλασιμότητα (tracing) των παραγγελιών
  • Διαδικασίες ελέγχου φερεγγυότητας των προμηθευτών
  • Αποδοτική αναζήτηση, σύγκριση και αγορά προϊόντων
  • Η άμεση ενημέρωση των τιμών και της διαθεσιμότητας παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της καλύτερης προσφοράς

Απολαύστε τις αγορές στην Ampulla